03042020074458

Ungdomsuddannelse

Hos Skoletjenesten Københavns Befæstning lægger vi vægt på, at vores tilbud til ungdomsuddannelsen er udviklet i samarbejde med gymnasielærere på baggrund af fagenes overordnede faglige mål, og dermed henviser til kernestof. Forløbene er opbygget, så de aktiverer elevernes kritiske sans og sætter deres forhåndsviden i spil. Dette gøres ved, at eleverne gennem aktiv deltagelse er medskabere af forløbet, hvis output determineres af deres valg og handlinger. Her på siden kan du finde materiale, som er udarbejdet både til forberedelse og efterbehandling af forløbet, hvilket sikrer at forløbet med os kan integreres i den daglige undervisning, og ikke bliver en løsrevet begivenhed.