23102019170935

Systemskiftet 1901

Systemskifte og periodeforståelse (1-2 lektioner)

Lad eleverne læse hele undervisningsmaterialet i grupper. Start med samfundsbeskrivelserne - slut af med de fem personbeskrivelser: 

Del eleverne i grupper af fire og introducer fire roller: Oplæseren, referenten, overskriftsmesteren og sammenhængsmesteren. Rollerne roterer med uret ved hvert nyt afsnit. Oplæseren læser første tekst. Referenten giver et referat af det vigtigste indhold. Overskriftsmesteren finder på sin egen nye overskrift, som alle skriver ned. Sammenhængsmesteren forklarer sammenhængen til det foregående eller giver et bud på, hvad der sker i næste afsnit. Øvelsen henter inspiration fra Cooperative Learning (Kegan og Stenlev 2009)

Lav optag i plenum om undervisningsmaterialet. Forslag til samtaleemner og diskussioner kan være:

  • Hvad karakteriserede samfundet dengang? Perioden var en brydningstid, hvor meget nyt var på vej. Store samfundsgrupper mobiliserede sig, og industrialiseringen gav nye muligheder: Daglejerne i marken blev skiftet ud med maskiner, jernbanen gav mobilitet, folk flyttede til byen, nogle blev rigere, mens andre blev fattigere.
  • Politisk uro i Danmark og revolutioner i verden: Politikerne i Danmark gennemførte sociale reformer, der gav bedre levevilkår. Men opførelsen af Københavns Befæstning kostede halvdelen af bruttonationalproduktet. Tal om politiske beslutningers betydning for befolkningen. Perspektivér ud til begivenheder andre steder i verden som Den Franske og Den Russiske Revolution. 
  • Spirende politisk bevidsthed: Fra midten af 1800-tallet begyndte befolkningen at forstå, at de bidrog til samfundet. Derfor ville de også have indflydelse på det samfund, de var en aktiv del af. Ønsket om demokrati voksede. Sammenlign med andre steder i verden i dag.
  • Demokratiske rettigheder og udviklingen af demokrati: I 1849 gav kongen med grundloven borgerne rettigheder. De blev indskærpet i 1866, men løsnet igen med systemskiftet i 1901 og grundlovsændringen i 1953. Tal om, hvilken demokratisk udvikling man kunne forestille sig i fremtiden.

I kan gå mere i dybden i klassen med artiklen "Systemskiftet 1901" fra Historiekanon – tre skud i kanonen (Alinea 2009).

Introduktion til samfundsgrupper (1 lektion)
Læs samfundsbeskrivelserne højt i klassen. Del bagefter eleverne i de fem grupper, tildel hver gruppe en person, og lad dem læse personteksten, der hører til dem højt i gruppen.

Herefter skal eleverne bruge nettet til at finde mere viden både om personen, personens samfundsgruppe og om andre begivenheder, der knytter sig til. Den nye viden skal skrives ned og må maksimalt fylde en A4-side. Siden kopieres, og bliver delt ud til alle eller lagt på en fællesserver. Til slut fremlægger grupperne kort, hvad de nu ved om deres samfundsgruppe.