31032020214454

Systemskiftet 1901

Systemskiftet 1901 er et skriftligt undervisningsmateriale, der kort og præcist illustrerer kampen om magten og rigets overlevelse i slutningen af 1800-tallet. Materialet knytter sig til rollespillet Rigets overlevelse, for da Københavns Befæstning blev bygget, blev demokratiet sat ud af spil. Dermed blev befæstningen en central historisk arena for befolkningens kamp for indflydelse, der i 1901 endte med, at Danmark fik et politisk system, der gav flertallet magten.Bestilling

Et klassesæt á 25 hæfter kan fås gratis (+ porto og ekspedition 100 kr.). Sættet kan bestilles i forbindelse med booking af rollespillet Rigets overlevelse. Materialet fungerer også uafhængigt af et besøg på befæstningen f.eks. i forbindelse med emnearbejde om det danske samfund omkring år 1900, arbejderbevægelsen, fra land til by og politisk mobilisering.

Du kan også bestille ved at sende en mail til: skoletjenesten@befaestningen.dkIntro til materialet

Undervisningsmaterialet understøtter arbejdet med kanonpunktet Systemskiftet, og introducerer eleverne til perioden samt samfundets politiske grupperinger gennem fem markante skikkelser:

  • Louis Pio, stifter af Socialdemokratiet. Louis Pio arbejdede for bedre vilkår for de fattige arbejdere. Det gjaldt også "voldbisserne", der arbejdede på Danmarks største arbejdsplads fra 1886-94: Københavns Befæstning.
  • Mathilde Bajer, kvindesagsforkæmper. Mathilde Bajer stiftede Dansk Kvindesamfund for at få indflydelse på samfundet og stemmeret til kvinder.
  • Chresten Berg, formand for partiet Venstre - det største politiske parti. Højre havde regeringsmagten uden politisk flertal, så Chresten Berg kæmpede for parlamentarisme.
  • Johannes Clausen, præst og medlem af en riffelforening. Johannes Clausen frygtede en tysk invasion og var utilfreds med forsvarspolitikken. Derfor oprustede han i hemmelige militsgrupper.
  • J.B.S. Estrup, statsminister fra partiet Højre. Som en af ”De høje herrer” brugte J.B.S. Estrup sin dannelse og viden til at sikre landet mod indre uro og ydre fjender. Men det var svært i en politisk brydningstid.

Undervisningsmaterialet giver desuden gennem små letlæste tekster et indblik i Danmarks demokratiske udvikling fra grundloven over provisorietid til systemskifte og parlamentarisme. Her får eleverne et kronologisk overblik via fem emner: Demokrati under udvikling, frygt for fjenden, provisoriske love, blå gendarmer samt systemskifte og parlamentarisme.