31032020171733

Kilder til fortiden

Undervisningsmaterialet Kilder til fortiden er en værktøjskasse på 16 sider, hvor eleverne bliver introduceret til kildekritikkens begreber, og selv kommer i gang med kildearbejdet.

  • Gennemgå gerne hele hæftet i plenum. Eleverne kan evt. skiftes til at læse højt
  • Skab en stemning, hvor det er tilladt at tænke højt og stille spørgsmål
  • Sigt mod, at begreber som levn, beretning, førstehåndskilde og andenhåndskilde forstås i fællesskab, så den fælles begrebsafklaring er på plads
  • Det er en god ide, at eleverne selv skriver noter - dette gør, at det gennemgået stof huskes bedre.

Arbejdet med kildekritik kan med fordel kombineres med undervisningsforløbet Kildekufferten, der lægges ind efter den fælles gennemgang af materialet. Forløbet konkretiserer elevernes nye viden, da de skal bruge deres viden om kilder og tilhørende begreber. På fortet finder eleverne spor, og øver sig i at behandle dem kildekritisk. Forløbet er både for nybegyndere og klasser, der før har snuset til kilder. Målet er at gøre eleverne i stand til at genkende, afkode og bearbejde en kilde. Med afsæt i et autentisk, historisk rum undersøger eleverne, hvad en kilde kan bruges til, og hvordan den kan fortælle om fortiden. Bestilling

Et klassesæt á 25 hæfter kan fås gratis (+ porto og ekspedition 100 kr.). Sættet kan bestilles i forbindelse med booking, men kan også bruges separat.

Du kan også bestille ved at sende en mail til: skoletjenesten@befaestningen.dk