23102019171120

Trinmål

Historie

Trinmål efter 9. klasse
Give eksempler på, at de fremherskende værdier og holdninger fra en historisk periode kan forklare afgørende begivenheder og forandringer i samfundet.
Kende forskellige demokratiformer og tage stilling til, hvilke rettigheder og pligter de giver den enkelte.

Samfundsfag

Trinmål efter 9. klasse
Give eksempler på demokratiske og ikke-demokratiske styreformer og aktionsformer.
Gøre rede for begrebet parlamentarisme og for hovedtræk i grundlovens bestemmelser om styreformen i Danmark, herunder magtens tredeling.

Materialer

Når eleverne lever sig ind i rollespillet Rigets overlevelse oplever de politiske forhandlinger, spirende demokrati, provisorietid, og samfundsmæssige uretfærdigheder på egen krop. Under rollespillet løber eleverne missioner, og på missionskortene er der billedkilder, og små faktatekster om den historiske periode.

Den oplevelse og det engagement – og ofte også politiske indignation – som eleverne tager med sig fra spillet på befæstningen kan bruges til at gå i dybden hjemme i klassen - både i samfundsfag og historie.

Hent missionskort her

Se mere under før - og efteropgaver.