Demokratiets udvikling og deltagere (1 lektion)
Introducér periode og begreber for eleverne med det skriftlige undervisningsmateriale Systemskiftet 1901. Her møder eleverne de fem samfundsgrupper, de skal spille i Rigets overlevelse: Bønder, arbejdere, kvindesagsforkæmpere, riffelforeningernes forsvarsmilits samt de rige, høje herrer. Undervisningsmaterialet giver desuden et overblik over Danmarks demokratiske udvikling fra Grundloven over provisorietid til systemskifte og parlamentarisme.

Se hvordan du kan bruge undervisningsmaterialet Systemskiftet 1901 her

Introduktion til samfundet i 1890’erne (1 lektion)
Når du bestiller rollespillet modtager du en række breve, der introducerer eleverne til de roller, de skal spille. Jo mere eleverne ved om deres samfundsgruppe og de sager, de kæmper for, jo større fordel får de i spillet. Del eleverne i de fem samfundsgrupper, og lad dem læse brevene højt i gruppen.

Se filmen Befæstningens hemmeligheder som introduktion til det samfund, eleverne oplever i rollespillet. Filmen varer syv minutter, og fortæller om Danmark fra 1864 til byudvikling omkring Storkøbenhavn, arbejderklassens opståen, Københavns Befæstning som landets største byggeplads samt de politiske partiers fødsel, og dertilhørende diskussioner. Filmen runder også Første Verdenskrig, hvor befæstningen blev brugt i forsvaret af København.

Lad eleverne tage noter om de samfundsforhold og begivenheder i filmen, de synes, deres gruppe kan bruge i rollespillets forhandlinger. Efter filmen kan eleverne mødes i grupperne, og sortere viden og argumenter for deres sager i et fælles dokument. 

Find filmen her