Borgerkrig i Danmark for kun 100 år siden? (1 lektion)

Provisorietiden i slutningen af 1800-tallet var en politisk turbulent periode. Partipolitisk mobilisering, og ønsker om magt og indflydelse gav spændinger mellem nye borgergrupper og samfundets gamle magthavere. I 1880'erne var protesterne mod den siddende regering så store, at historikere i dag diskuterer om Danmark var på randen af borgerkrig.

Download artikel om tiden her

Lad eleverne læse artiklen Danmark på randen af borgerkrig. Del dem i grupper af fire og introducer fire roller: Oplæseren, referenten, overskriftsmesteren og sammenhængsmesteren. Rollerne roterer uret rundt ved hvert nyt afsnit.
Oplæseren læser første afsnit. Referenten tager giver et referat af det vigtigste indhold. Overskriftsmesteren finder en dækkende overskrift, som alle skriver ned. Sammenhængsmesteren forklarer sammenhængen til det forudgående eller giver et bud på, hvad der sker i næste afsnit.

Lav optag i plenum om artiklen. Der er borgerkrig i flere lande - også i dag. Diskuter i klassen, hvad der skulle til for, at der kunne komme borgerkrig i Danmark i dag? Hvordan kan man undgå borgerkrig, og sikre rigets overlevelse? Hvad kan eleverne selv gøre for at undgå optrapning af politiske spændinger, der kan resultere i en konflikt?

Dagbog: Hvad er vigtigt i dit liv? (1 lektion)

Efter rollespillet ved eleverne en masse om deres egen samfundsgruppes interesser, håb og drømme. Som afslutning på forløbet kan du lade dem skrive et dagbogsnotat for en dag i deres rolles liv. Lad dem reflektere over følelsen af uretfærdighed, ønsket om indflydelse og at være født til en skæbne uden frihed til at vælge sit eget liv.

Dagbogsnotatet kan bruges som afsæt for en snak i klassen om det gode liv, individets rettigheder og frihed før og nu, om demokrati, stemmeret, borgerpligt og om, hvorfor det er vigtigt at deltage aktivt i samfundet. Lad eleverne inddrage mindst tre billeder, og tekster fra missionskortene i deres dagbogsnotat.

Download elevopgave her