31032020211631

Systemskiftet 1901 - Rigets Overlevelse

Rigets overlevelse er et rollespil, hvor eleverne prøver kræfter med forhandlinger, samarbejde, afstemninger og politiske beslutninger. Forhandlingsevner og fantasi er i højsæde, når eleverne på egen krop oplever det danske demokratis begyndelse, og kampen om rigets overlevelse går i gang. For hvordan skal den demokratiske indflydelse fordeles, og pengene bruges? 

Eleverne arbejder konkret med historiske begivenheder og samfundsfaglige kerneområder som provisorietid, systemskifte, demokrati, sociale klasser samt politiske interesser og forhandlinger. 

Eleverne fordeles i grupper, som hver især har mærkesager, som fx stemmeret til kvinder, parlamentarisme og nedsættelse af arbejdstiden. Elevgrupperne repræsenter både kvindesagsforkæmpere, høje herrer, en riffelforening, voldbisser (arbejdere) og bønder.

Spillet giver eleverne mulighed for at arbejde tværfagligt i historie og samfundsfag. 

Målgruppe: 7.-10. klasseFag: Historie og samfundsfagVarighed: 1 time og 30 minutter.  Max. antal elever: 28Pris: 850 kr. som dækker entré til fortet (250 kr.) og undervisningen (600 kr.).

OBS! Undervisningen (600 kr.) er gratis for folkeskoleklasser fra Frederiksberg, København og Rødovre kommune. 

Entré (250 kr.) dækkes af Åben Skole puljen for folkeskoler fra Københavns Kommune. (Begrænset antal efter først til mølle princippet)

Periode: Forløbet udbydes i hele skoleåret.Sted: Garderhøjfortet., Garderhøjfort 4, 2820 Gentofte.Mødested: Ved billetlugen. 

Den pædagogiske og didaktiske tilrettelæggelse af læringsspillet er foretaget af Skoletjenesten Københavns Befæstning. Spillets gameplaystruktur er udviklet i samarbejde med Odysse A/S.

Materialer

Når eleverne lever sig ind i rollespillet Rigets overlevelse oplever de politiske forhandlinger, spirende demokrati, provisorietid, og samfundsmæssige uretfærdigheder på egen krop. Under rollespillet løber eleverne missioner, og på missionskortene er der billedkilder, og små faktatekster om den historiske periode.

Den oplevelse og det engagement – og ofte også politiske indignation – som eleverne tager med sig fra spillet på befæstningen kan bruges til at gå i dybden hjemme i klassen - både i samfundsfag og historie.

Hent missionskort her

Se mere under før - og efteropgaver.