For at give eleverne de bedste forudsætninger, kan I have arbejdet med disse korte opgaver inden besøget.

Den kolde krig - i Danmark og udland (½ lektion)

Som det første, skal eleverne have indsigt i den kolde krig og forstå hvorfor det overhovedet har været nødvendigt at have et sted som Kommandocentralen. Til dette kan de bl.a. læse denne tekst, som kort ridser de store træk op og som kort knytter an til kommandocentralen under Frederiksberg Rådhus. Her.

En mere dybdegående tekst omkring den kolde krig kan findes her

Kontrafaktisk historie og historiske scenarier (½ lektion)

Eleverne skal i kommandocentralen beskæftige sig med kontrafaktisk historie og historiske scenarier. Det er derfor vigtigt, at eleverne er bekendte med dets funktion og dets betydning, for at de kan gøre sig praktiske erfaringer, for at give indsigt i historien, samt for at give eleverne muligheder for identifikation.

Eleverne kan læse følgende korte tekst for derefter selv at komme med nogle eksempler. Emnet kan kort tages op i klassen inden besøget. Efter besøget er det meningen at dette emne skal tages op igen, hvor eleverne har en mere praktisk viden om begreberne og ideen er, at det skal fungere som et oplæg til diskussion og skal få elevernes historiebevidsthed i spil.

En kontrafaktisk metode går ud på at forestille sig at historien kunne have set anderledes ud og at historiske begivenheder kunne have haft et helt andet udfald. Den historie vi kender er skabt af en række begivenheder, som ikke nødvendigvis var sket, hvis det ikke var for nogle bestemte hændelser eller personer. 

Når I skal ned i kommandocentralen skal I møde en række dilemmaer, som er baseret på opdigtede scenarier, men som tager udgangspunkt i tidsperioden og begivenheder som civilberedskabet potentielt kunne have været udsat for. 

Kom med et par eksempler på begivenheder, som muligvis ikke var sket, hvis det ikke var for nogle bestemte hændelser eller personer.