30032020025616

Soldat for en dag

Historie 

Trinmål efter 4. klasse
  • Fortælle om spor fra fortiden i lokalområdet og gengive dem i tegning og dramaform.
  • Gengive historiske fortællinger fra dansk historie. 
  • Fortælle om familie, slægt og fællesskaber og berette om episoder, der har haft betydning for familiens liv.
  • Fortælle om sammenhænge mellem materielle kår og hverdagsliv.
Trinmål efter 6. klasse 
  • Beskrive, hvorledes Danmarks historie indgår i samspil med verden udenfor. 
  • Selv formulere historiske fortællinger og selv etablere historiske scenarier på baggrund  af erhvervet viden.
  • Selv formulere historiske fortællinger og selv etablere historiske scenarier på baggrund af erhvervet viden.
Dansk 

Trinmål efter 4. klasse 
  • Lytte aktivt til andre og følge op med spørgsmål og respons.
Trinmål efter 6. klasse 
  • Lytte aktivt til andre og følge op med analytiske spørgsmål.

Materialer

Soldat er en dag er et værkstedsforløb, hvor eleverne på egen krop oplever soldaterlivet under Første Verdenskrig. I forbindelse med forløbet kan du både inden og efter forløbet arbejde med forskellige opgaver i klassen. Opgaverne knytter sig til elevernes oplevelser på Garderhøj Fort, og sigter mod at give eleverne en større forståelse af soldaterlivet på Københavns Befæstning. Se mere under fanerne før- og efteropgaver.