Livet som soldat

Fortællingen Aftenvagt er skrevet af forfatteren Anne Sofie Hammer. Det er en fortælling, hvor fakta og fiktion blandes, når den unge mand Alfred tager den lange vej fra Jylland for at aftjene sin værnepligt på Vestvolden. Historien læses i klassen inden eleverne kommer ud på fortet. Hent historien Aftenvagt her.

Variation for 5. - 6. klasse

Lad eleverne læse en autentisk soldatererindring, og lad dem sammenligne soldatens hverdag med deres egen. Hent Harald Harboes erindring om livet som soldat på Garderhøjfort her.

Formål med opgaven

At eleverne får mulighed for at identificere sig med soldaterne. Den narrative ramme skaber muligheden for indlevelse i hverdagslivet på Befæstningen. 

Soldatertyper 

Soldaternes tornystre (4. klasse)

Hver soldat havde en rygsæk, der skulle rumme både hans udrustning, skiftetøj, mad og hans personlige ting. En sådan taske kalder man et tornyster. Hvilke genstande soldaten havde i sit tornyster afhang til dels af, hvilken type soldat han var. I opgaven introduceres fem soldatertyper, som eleverne også vil møde på Garderhøjfort. 

Forberedelse

Del klassen i fem hold. Giv hvert hold:

Opgaven er at finde ud af, hvilke genstande, der hørte til hvilken soldat. Lad eleverne klippe genstandene ud og lime dem rundt om den rigtige soldat. Lad eleverne overveje, hvad soldaterne brugte de forskellige genstande til. Vær opmærksom på, at der er seks ting, som alle soldaterne havde.

Variation for 5.-6. klasse

I denne opgave præsenteres eleverne for fem originale kilder, der på forskellig vis beretter om fem forskellige typer af soldater og de opgaver, de havde. Til hver kilde knytter sig nogle spørgsmål. Opgaven kan også behandles efter jeres besøg på Garderhøjfort. 

Kilde til fodfolket her.

Kilde til artilleristen her.

Kilde til ingeniøren her.

Kilde til forplejningsassistenten her.

Kilde til sygeplejeren her.

Formål med opgaven:

At præsentere eller repetere de forskellige typer af soldater, der fandtes på Befæstningen og de opgaver de havde. At eleverne får mulighed for at identificere sig med soldaterne og mulighed for at indleve sig i hverdagslivet på Befæstningen. At skabe en forståelse af, at soldaterne ikke var en homogen masse, men var del af et militært hierarki, hvor nogle var mere privilegerede end andre.