Skriv et postkort hjem

Eleverne skal forestille sig, at de er en soldat, der skal gøre tjeneste på Garderhøj. De skal skrive hjem om deres oplevelser. Som inspiration kan du lade eleverne læse postkortet her.

Giv eleverne et ark papir eller måske et rigtigt postkort. Eleverne kan også selv medbringe et postkort hjemmefra.

Variation

Elevere kan skrive et postkort fra nutiden til en soldat i fortiden og fortælle tre ting om, hvordan verden har ændret sig fra dengang til i dag. Det træner deres forståelse for relativ kronologi.

Formål med opgaven

At eleverne får mulighed for at reflektere over livet som soldat og den oplevelse de havde under besøget på Garderhøj Fort. At eleverne gennem videredigtning og meddigtning forstår sig selv som en del af historien. 

 

Lav dit eget tornyster

Eleverne skal forestille sig, at det er dem, der skal rejse i krig langt væk hjemmefra. Hvad ville de tage med af personlige genstande? Lad eleverne tegne, skrive eller medbringe genstande hjemmefra. 

Formålet med opgaven

At eleverne reflekterer over det levende liv: Soldaterne var mennesker lige som dem. Hvordan ville de have det, hvis det skulle undvære familie og venner? 
At eleverne reflekterer over den materielle kulturarv: Hvilke ting betyder mest for dem? Hvorfor kan ting være gode at have når man savner dem derhjemme?