Skriv et postkort hjem

Forberedelse
Eleverne skal forestille sig, at de er soldater, der skal holde jul på Vestvolden. Giv dem et ark papir eller eventuelt et rigtigt julepostkort, og lad dem skrive deres egen fortælling. 

Formål med opgaven
At eleverne gennem videredigtning og meddigtning forstår sig selv som en del af historien. Hvordan ville de have det, hvis det var dem, der skulle undvære familie og venner i julen?