09122019042648

Gys og Gru

Dansk efter 6.klasse (sprog, litteratur, kommunikation):

At forklare samspillet mellem genre, sprog, indhold og situation.
Kende betydningen af sproglige og stilistiske virkemidler.
Karakterisere og kunne anvende forskellige genrer inden for fiktion og ikke-fiktion.

Dansk efter 6.klasse (det talte sprog):
Udtrykke fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i sammenhængende form.
Bruge kropssprog og stemme som udtryksmiddel afpasset efter genre og formål.

Dansk efter 6.klasse (det skrevne sprog):
Bruge skrivning som bevidst støtte for tænkning.

Historie efter 4. klasse:
Udvikling og sammenhængsforståelse:
Fortælle om spor fra fortiden i lokalområdet og gengive dem i tegning og dramaform.
Kronologisk overblik:
Gengive historiske fortællinger fra dansk historie.
Etablere en tidsfrise og relatere den til egen livsverden (forløbet lægger op til efterfølgende tidsfrise-aktivitet i klassen).

Historie efter 6. klasse:
Kronologisk overblik:
Beskrive, hvodan Danmarks historie indgår i samspil med verden udenfor.
Kende betegnelser for tidsepoker og kunne placere dem i en absolut kronologisk sammenhæng.

Materialer

Tag dine elever med en tur i Ejbybunkeren, og lad bunkeren blive stemningssætter i undervisningsforløbet Gys og gru. I forløbet får eleverne mulighed for at gå på opdagelse i bunkeren, og finde spor, der kan hjælpe dem til at opklare mysteriet om soldaten, der spøger i gangene. 

Efter forløbet kan eleverne arbejde videre med genren, og skrive deres egen gyser med bunken som ramme. 

I denne vejledning får du:

1) En introduktion til den litteraturpædagogiske Teaching-Learning-Cycle-model (TLC), der kan bruges som et didaktisk planlægningsværktøj i arbejdet med genrebeherskelse. Her koblet til arbejdet med gysergenren og besøget i Ejbybunkeren. Hent her

2) En introduktion til gysergenren og dens stilistiske træk. Hent her

3) Konkrete undervisningsidéer. Under fanebladene før- og efteropgaver er TLC-modellens punkter, og de forskellige genretræk omsat til konkrete forslag til brug i undervisningen.