14102019161012

Praktiske oplysninger

Mødested
Batteritogsmagasinet, den røde bygning. 

Medbring 
Varmt tøj. Bygningen er meget kold. 

Transport
Ved tvivl, ring på tlf: 33 66 73 59