03042020062908

Skoletjenesten

Et undervisningsforløb på befæstningen giver eleverne en oplevelse, der både er forankret i høj faglighed og samtidig er så konkret, at eleverne får en fornemmelse af selv at være en del af historien. Når eleverne bevæger sig rundt på vores lokationer mærker de historien, kulden, vinden og tiden på egen krop.

Det læringsteoretiske udgangspunkt i Skoletjenesten Københavns Befæstning er socialkonstruktivistisk, hvor al undervisning er dialogisk, og tager afsæt i elevernes egen livsverden og deres tanker om fortid, nutid og fremtid.

Vi arbejder bl.a. med rollespil og undersøgende/problembaserede metoder, og vi rammesætter historiske værksteder og historisk rekonstruktion.

Vi vurderer, at de bedste rammer for læring bliver skabt, når eleverne får mulighed for at bruge rum og krop aktivt i undervisningen, og når de er i dialog med de historiske genstande og hinanden. Indlevelse og nysgerrighed er kernebegreber.

Alle undervisningsforløb understøtter fælles mål, og har tilknyttede opgaver, der kan arbejdes med før og efter besøget på befæstningen.

Skoletjenesten Københavns Befæstning arbejder ud fra fire undervisningsdogmer:

  • Oplevelse før oplysning
  • Historien er fysisk
  • Læring gennem fysisk bevægelse
  • Samarbejde

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du vil høre mere om undervisningen eller har en særlig forespørgsel.

Mail: skoletjenesten@befaestningen.dk

Om Skoletjenesten

Københavns Befæstning samarbejder med Skoletjenesten i udviklingen af undervisningstilbud, som understøtter faglige og pædagogiske mål, hvor læring, oplevelse og faglighed går hånd i hånd.

Læs mere om Skoletjenesten her. (link: www.skoletjenesten.dk

Her underviser vi

Jul på fortet

Kom på besøg hos soldaterne og hjælp dem med at forberede julen under Første Verdenskrig
Se mere

Fårekassen

Prøv det mobile læringsrum Fårekassen - et anderledes pædagogisk tilbud til børnehaver.
Se mere

Søfortets hemmeligheder

Få vind i håret når vi sejler til Trekroner. Eleverne oplever fortet på egen hånd på jagt efter historiske spor.
Se mere

Jul på fortet

Besøg soldaterne på Vestvolden, og hjælp dem med at gøre klar til julen under Første Verdenskrig.
Se mere

Forsvundet i Tiden

På Vestvolden i Hvidovre kobler eleverne fortiden med nutiden ved hjælp af iPods, når de i små grupper løber rundt på volden fra Første Verdenskrig.
Se mere

Naturdetektiverne

I spilkonceptet Djeeo samarbejder eleverne om at løse tværfaglige opgaver i fagene natur/teknik og historie.
Se mere

Gys og gru

Tag dine elever med i Ejbybunkeren, og lad bunkeren blive stemningssætter i fortælleworkshoppen Gys og Gru.
Se mere

Koldkrigsspionen

Med iPods i hånden går eleverne på jagt i Ejbybunkeren efter spor og historier, der kan give svar på hvem spionen er.
Se mere

Soldat for en dag

Eleverne indrulleres som menige på Garderhøjfort og oplever hverdagslivet under Første Verdenskrig.
Se mere

Kildekufferten

Med afsæt i et autentisk, historisk rum taler vi om, hvad en kilde kan bruges til, og hvordan den kan fortælle om fortiden.
Se mere

Rigets overlevelse

Gennem rollespil prøver eleverne kræfter med forhandlinger, afstemninger og politiske beslutninger.
Se mere

Regn med krig

Med iPods i hånden samarbejder eleverne om matematiske opgaver, der gør dem i stand til at bygge, bemande og forsvare Kastrupfortet under Første Verdenskrig.
Se mere

Mission Kold Krig

Rollespil hvor eleverne oplever ideologier, magtbalancer og politiske beslutninger på egen krop.
Se mere

Mission Kold Krig Ungdomsuddannelse

Rollespil hvor eleverne oplever ideologier, magtbalancer og politiske beslutninger på egen krop.