31032020184248
Københavns Befæstning
  • Søg

Om Befæstningen

Et partnerskab bestående af Realdania, Kulturstyrelsen og Naturstyrelsen har taget initiativ til at revitalisere Københavns nyere Befæstning.

Partnerskabet har afsat 175 millioner kroner til at synliggøre og istandsætte Befæstningen, formidle den som en samlet attraktion og skabe mulighed for fysisk aktivitet og oplevelser. Partnerskabet samarbejder med kommuner og grundejere om at realisere projektet.

Københavns Befæstning blev udbygget og forstærket til lands og til vands mellem 1858 og 1918, så den udgjorde en forsvarsring omkring København. Men siden Befæstningen blev nedlagt, er den langsom gledet ud af de flestes bevidsthed.

Borgere og turister kan nu se frem til, at Københavns Befæstning genopstår som en sammenhængende helhed, der forener et stykke Danmarkshistorie med enestående kultur- og naturoplevelser. 

Det storstilede projekt giver Befæstningen tilbage til borgerne og de besøgende. Den omfattende forsvarsring, der snor sig rundt om Storkøbenhavn, skal synliggøres og formidles som en samlet attraktion. De tilhørende bygningsværker og naturarealer skal sikres, renoveres og udvikles, så de bliver bevaret til eftertiden.

Forventningen er, at flere vil bidrage med yderligere investeringer, engagement og aktiviteter både lokalt og regionalt. Revitaliseringen af Befæstningen består af en række fyrtårns- og tværgående projekter. Dertil kommer projekter, som omhandler de enkelte anlæg i Befæstningen.

De aktuelle projekter i Befæstningen er:

Fyrtårnsprojekter
• Oplevelsescenter og istandsættelse af søfortet Trekroner (Kulturstyrelsen)
• Oplevelsescenter og istandsættelse af Ejbybunkeren (Rødovre Kommune)
• Oplevelsescenter og istandsættelse af Garderhøj (Naturstyrelsen, Gentofte Kommune, Experimentarium og Garderhøjfonden)

Tværgående projekter
• Undervisning for skoleklasser (Skoletjenesten Københavns Befæstning)
• Fremme af leg, motion og bevægelse (Kræftens Bekæmpelse)
• Forskning i og formidling af historisk viden (Statens Forsvarshistoriske Museum)
• Formidling af og på Befæstningen (Partnerskabet)

Vestvolden
• Cykel- og gangbroer over Jyllingevej og jernbanen til Roskilde (Naturstyrelsen, Rødovre og Brøndby Kommuner)
• Belysning og rulleskøjtevenlig asfalt på Voldgaden (Hvidovre, Brøndby og Rødovre Kommuner)
• Istandsatte betonbygninger (Naturstyrelsen)
• Fire cykeludfordringsbaner (Hvidovre, Brøndby, Rødovre og Københavns Kommuner)
• Bystævnelegeplads i Husum (Københavns Kommune)
• Rulleskøjterundbane ved Vestvoldens sydlige ende (Hvidovre Kommune)
• Historisk vandrerute og genopført artilleritogsmagasin (Rødovre Kommune)

Øvrige anlæg i projektet
• Bagsværdfort: Rydninger, istandsættelse og ny legeplads (Gladsaxe Kommune)
• Oversvømmelsen: LAR-projekt, rydninger, opgradering af stier, mobilapp (Gentofte Kommune, Nordvand og Naturstyrelsen)
• Charlottenlundfort: Restaurering af kanoner (Naturstyrelsen)
• Kastrupfort: Rydninger, istandsættelse og ny legeplads (Kbh)
• Kongelundsfortet: Rydninger, toiletbygning og bålplads (Dragør)

Hent folder om Københavns Befæstning

Flere oplysninger

Partnerskabet, projektleder Charlotte Wernersen: 72 54 31 50, chnwe@nst.dk


trekroner
vestvolden
charlottenlundfort
  •