29032020210444
Københavns Befæstning
  • Søg

Det kan du opleve

  •  
Cykelfortælling

Cykelfortælling

På Oversvømmelsen kan du downloade en Cykelfortælling til din smartphone. Cykelfortællingerne er historier inspireret af Københavns Befæstning. Historierne er skrevet studerende fra Forfatterskolen og indtalt af Jes Dorph-Petersen.

Der er kommet vand i oversvømmelsen

Der er kommet vand i oversvømmelsen

Den 23. august 2012 indviede miljøminister Ida Auken og Gentoftes borgmester Hans Toft de nye oplevelser i Ermelunden.

Ordrupkrat

Ordrupkrat

Ved Klampenborgvej finder du Ordrupkratbatteri. Du kan stadig komme ind i det gamle batteri.

Galopbanen

Galopbanen

Midt i Oversvømmelsen ligger Klampenborg Galopbane. Fra Studenterkilden har du den bedste udsigt over banen.

Danmarks største voldgrav

Danmarks største voldgrav

De kæmpe bassiner blev aldrig taget i brug. I folderen om Oversvømmelsen finder du alt, hvad du vil vide om det store forsvarsværk.

Gå på skattejagt

Gå på skattejagt

Find ud af, hvor vandet til Oversvømmelsen kom fra i en sjov skattejagt. Gå på opdagelse og find svarene. Du finder folderen ved skiltet på Klampenborgvej

Stemmeværket

Stemmeværket

Det 6-meter høje stemmeværk er renoveret, så det står næsten som i 1890'erne.

Afprøv Oversvømmelsen

Afprøv Oversvømmelsen

Med mobilapplikationen Oversvøm kan du følge ingeniøren, der afprøver Oversvømmelsen for første gang.

Oversvømmelsen

Oversvømmelsen er vakt til live i et samarbejde mellem partnerskabet bag Københavns Befæstning, Gentofte Kommune og Nordvand. Projektet har haft særligt fokus på at synliggøre den håndgravede voldgrav og nogle af de gamle betonbygværker, der længe har ligget godt gemt under jorden.

Fra mulden
Spærredæmning 1 ved Soløsevej og Ordrupkrats vestre Batteri er gravet fri af jorden og restaureret. På dæmningen er der lagt nyt brodæk, og det gamle, originale rækværk er sat tilbage på plads. Rækværket fandt vi på bunden af dæmningen. Det er blevet pudset og malet i den originale farve.
Stierne i området er opgraderet og ført helt hen til de blotlagte fortidsminder, så man kan se dem fra flere sider. Blandt andet kan du nu komme ned til bunden af spærredæmning 1 og se det gigantiske bygværk nedefra.

Formidling af anlægget
Der er lavet en oplevelsessti med skilte og tre mobiloplevelser. Her kan du med din smartphone se konstruerede videoklip, der viser, hvordan det ville have set ud, hvis anlægget blev fyldt med vand. Vi har lavet en oversvømmelsesapp og en folder, der guider dig gennem oplevelsesstien. Og vi har lavet en skattejagt, så du kan gå på opdagelse i fortidsminderne og få svar på, hvad de blev brugt til.

Til kamp mod vandet
Oversvømmelsen er som eneste anlæg i befæstningen nu i aktiv kamp – mod klimaet. Engområdet vest for Klampenborgvej bliver brugt til at opsamle og aflede regnvand, så det ikke længere havner i kloakken. I stedet strømmer det i en lille bæk i Oversvømmelsen. Dermed er risikoen for oversvømmede kældre ved skybrud blevet mindre, fordi der simpelthen kommer mindre vand i kloakken.
540x305_oversvoem_stemme.jpg
Oversvømmelsen: skilt
540x305_oversvoem_2.jpg
540x305_oversvoem_galop.jpg
  •