31032020182506
Københavns Befæstning
  • Søg

Til Fædrelandets Forsvar

Ny bog fortæller Befæstningens historie

Københavns Befæstning er – på trods af, at den i en menneskealder var det symbolske omdrejningspunkt i den mest dramatiske politiske konfrontation i nyere Danmarkshistorie – ikke særligt vel¬beskrevet i dansk historieskrivning. 

Med bogen Københavns Befæstning. Til Fædrelandets Forsvar, der udkom i slutningen af april 2012, råder Statens Forsvarshistoriske Museum bod på det.

Københavns Befæstning. Til Fædrelandets Forsvar giver en moderne, sammenhængende og gennemillustreret fremstilling af Befæstningens historie. Bogen er skrevet af en kreds af historikere med udgangspunkt i den forskning, der gennem en årrække er foregået på Statens Forsvarshistoriske Museum. Bogen er udgivet i et samarbejde mellem Gads Forlag og museet.

Københavns Befæstning var i sin tid hjørnestenen i forsvaret af Danmark. Hovedparten af Befæstningen blev gennemført i de politisk urolige år 1885-1894 under mottoet “Til Fædrelandets Forsvar”. Mottoet blev inspireret af det daglige navn på den forening af fæstningstilhængere, der gennem frivillige bidrag skaffede midler til Garderhøjfortet, der var det første skridt på vejen mod Københavns Befæstning.