31032020190336
Københavns Befæstning
  • Søg

Ejbybunkeren udvalgt af Kulturstyrelsen

Kulturstyrelsen har udpeget 25 koldkrigsfortællinger, som tegner væsentlige historier om forsvaret og den civile beskyttelse af Danmark under Den kolde krig.

Ejbybunkeren er blandt de 25 hemmelige anlæg, som Kulturstyrelsen har udvalgt til at fortælle den danske historie om Den kolde krig. 

Under Den kolde krig opbyggede staten et komplekst totalforsvar, som havde kriseplaner for alle samfundets nøglefunktioner. Det var et kolossalt militært og civilt beredskab, hvor flyvevåbnet, søværnet, hæren, NATO, hjemmeværnet, civilforsvaret, politiet og de civile myndigheder havde hver deres opgave. Mange af anlæggene har været hemmelige, camouflerede og utilgængelige. 

Udpegningen tager udgangspunkt i ca. 1.400 statslige og statsstøttede anlæg fra Den kolde krig, som tilsammen udgør op mod 18.000 bygninger. Arbejdet bygger på eksisterende viden og afspejler det nuværende forskningsniveau. 

Anlæggenes konstruktion og arkitektur har ikke været nøjere undersøgt i den hidtidige koldkrigsforskning, der har beskæftiget sig med politisk-diplomatiske problemstillinger, græsrodsbevægelser og biografiske fortællinger.

Se mere på Kulturstyrelsens hjemmeside.